INFO SVENSKA

Helsinge Skyttegille rf. grundades år 1923. Under den gamla goda tiden sköts det främst med gevär på Malms och Viks skjutbanor. Under vinterhalvåret sköts det med luftvapen i hembyggds,eller ungdomsföreningarnas lokaler. Under denna tidsperiod var HSG en av landets ledande skytteföreningar när det gällde placering i nationella tävlingar!

Tiderna förändras, idag kan vi profilera oss närmast som en hobbyförening. Vi skjuter med luftvapen, lasergevär, samt krutvapen i cal.22.

Vår verksamhet är koncetrerad till inneskjutbanan i Dickursby idrottshus. Banan består av skytteanläggning för 25m krutvapengrenar, samt 10m luftvapengrenar. Föreningen har luftvapen till skyttarnas disposition.

En liten del av Harry Wahlmans medalsskörd.